Przejdź do treści

Menu główne:

UsługiŁączenie tworzyw sztucznych


Tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków

modyfikujących takich jak napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp.

Tworzywa sztuczne są znakomitym materiałem konstrukcyjnym. W wielu przypadkach posiadają lepsze właściwości niż tworzywa naturalne. Trwałość chemiczna, niewielka masa,
dobre właściwości dielektryczne, niska temperatura przetwarzania i idące za tym niskie koszty produkcji powodują, iż jest on interesującą alternatywą dla tworzyw naturalnych.
Kolejnym atutem jest możliwość wielokrotnego przetwarzania.

Podstawowe metody łączenia tworzyw sztucznych termoplastycznych stosowanych w naszej firmie
• Spawanie gorącym powietrzem tzw. ręczne
• Spawanie ekstruzyjne
• Zgrzewanie
• Klejenie

Wybór metody zależy od potrzeb konstrukcyjnych.


Spawanie plastiku
Do spawania ręcznego wykorzystujemy profesjonalne
spawarki firmy Herz. Urządzenie to dostarcza do
dyszy spawalniczej gorące powietrze o ściśle określonej
temperaturze. Właściwa temperatura to jeden z
bardzo istotnych parametrów.
Gorące powietrze podgrzewa łączony materiał
a podany przez dyszę drut spawalniczy łączy
trwale elementy.
Spawanie plastiku
Spawanie ekstruzyjne to metoda, która zastępuje
spawanie ręczne podczas spawania
grubszych elementów.
Spawany materiał zostaje podgrzewany
a następnie uplastycznione tworzywo
poprzez but spawalniczy
podawane jest w miejsce spojenia.
But spawalniczy kształtuje spoinę
do odpowiednich rozmiarów.


Zgrzewanie doczołowe płyt
Wykonywane jest na specjalnej maszynie która
pozwala zapewnić właściwe parametry łączonych elementów.
W ten sposób możemy łaczyć płyty w większe powierzchnie
oraz zwijać cylindry.

Zgrzewarka do płyt
Zgrzewanie doczołowe jest jedną z najpopularniejszych
metod łączenia rur. To metoda powszechnie stosowana
przy budowie wszelkiego rodzaju rurociągów.
Proces zgrzewania polega na podgrzaniu i
uplastycznieniu łączonych powierzchni
a następnie złączeniu ich z zachowaniem właściwej siły
w określonym czasie.
Klejenie
Tworzywa sztuczne pod względem klejenia
dzielą się na dwie klasy: poliolefiny i nie-poliolefiny.
Nie-poliolefiny to  PS, PC , PMMA ,ABS, PCV, PA, PU
- te tworzywa można łączyć za pomocą kleju.
Należy stosować środki przeznaczone
dla wybranego materiału i w uwzględnieniu mediów,
znajdujących się w rurociągu.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego