Metody łączenia tworzyw

Łączenie tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących, takich jak napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp.

 

Tworzywa sztuczne są znakomitym materiałem konstrukcyjnym. W wielu przypadkach posiadają lepsze właściwości niż tworzywa naturalne. Trwałość chemiczna, niewielka masa, dobre właściwości dielektryczne, niska temperatura przetwarzania i idące za tym niskie koszty produkcji powodują, iż jest on interesującą alternatywą dla tworzyw naturalnych.

Kolejnym atutem jest możliwość wielokrotnego przetwarzania. 

Podstawowe metody łączenia tworzyw sztucznych termoplastycznych stosowanych w naszej firmie:

  • Spawanie gorącym powietrzem tzw. ręczne
  • Spawanie ekstruzyjne
  • Zgrzewanie
  • Klejenie

Wybór metody zależy od potrzeb konstrukcyjnych.

Do spawania ręcznego wykorzystujemy profesjonalne spawarki firmy Herz. Urządzenie to dostarcza do dyszy spawalniczej gorące powietrze o ściśle określonej temperaturze. Właściwa temperatura to jeden z bardzo istotnych parametrów. Gorące powietrze podgrzewa łączony materiał a podany przez dyszę drut spawalniczy łączy trwale elementy.

Spawanie ekstruzyjne to metoda, która zastępuje spawanie ręczne podczas łączenia grubszych elementów. Spawany materiał zostaje podgrzewany, następnie uplastycznione tworzywo poprzez but spawalniczy, podawane jest w miejsce spojenia. But spawalniczy kształtuje spoinę do odpowiednich rozmiarów.

Zgrzewanie doczołowe płyt. Wykonywane jest na specjalnej maszynie, która pozwala zapewnić właściwe parametry łączonych elementów. W ten sposób możemy złączyć płyty w większe powierzchnie oraz zwijać cylindry.

 

Zgrzewanie doczołowe jest jedną z najpopularniejszych metod łączenia rur. To metoda powszechnie stosowana przy budowie wszelkiego rodzaju rurociągów. Proces zgrzewania polega na podgrzaniu i uplastycznieniu łączonych powierzchni, a następnie złączeniu ich z zachowaniem właściwej siły w określonym czasie.

Klejenie

Tworzywa sztuczne pod względem klejenia dzielą się na dwie klasy: poliolefiny i nie-poliolefiny. Nie-poliolefiny to  PS, PC , PMMA ,ABS, PCV, PA, PU – te tworzywa można łączyć za pomocą kleju.

Należy stosować środki przeznaczone dla wybranego materiału i w uwzględnieniu mediów, znajdujących się w rurociągu.