Skraplacze IOS

Skraplacze stosowane w instalacjach odsiarczania spalin

Elektrownie oraz elektrociepłownie znacznie wpływają na stan gleby, wody oraz powietrza. Oddziaływają na wszystkie organizmy żywe: rośliny, zwierzęta i samego człowieka. Projektując oraz później eksploatując obiekty tego typu ogromnie istotna jest sprawa ochrony naszego środowiska naturalnego. Należy zminimalizować niekorzystne ich działanie, dlatego trwają poszukiwania nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska i najlepiej, również tanich, energetycznych technologii.

Konieczność ograniczenia emisji SO2 powoduje wzrost zainteresowania nowoczesnymi instalacjami odsiarczania spalin.

Tworzywa sztuczne odgrywają tu bardzo istotną rolę.

Eliminatory mgły usuwają porywane przez spaliny ciecze płuczące tak, aby ograniczyć zanieczyszczenie urządzeń znajdujących się dalej. 

Mgła ze strefy rozpylania absorbera jest skraplana przez dwu etapowy eliminator mgły. Eliminator wstępny, który znajduje się najbliżej głowic systemu zraszania, wychwytuje większe cząstki, podczas gdy eliminator dokładny wychwytuje drobniejsze cząstki. Same skraplacze również wymagają mycia, aby zapobiec gromadzeniu się cząstek stałych, które powstają w wyniku parowania i osadów zawiesiny na płytkach skraplacza. 

W skład systemu wchodzi zestaw dysz myjących zaprojektowany indywidualnie do potrzeb i specyfiki każdej instalacji.

Wysoka wydajność eliminatora mgły jest bardzo ważna dla zapewnienia skutecznego odsiarczania spalin. Im mniej płynnych cząsteczek, które przechodzą przez instalacje eliminatora tym sprawniejszy jest cały system.

Do budowy naszych systemów wykorzystujemy PPH, PPTV, PPs, PSU.