Kosze sitowe

Kosze sitowe z polipropylenu

Największymi źródłami SO2 są instalacje spalania węgla kamiennego i brunatnego. Kraje Unii Europejskiej, są zobowiązane do ograniczania emisji SO2, przede wszystkim z dużych źródeł spalania paliw.

 

Kosze sitowe – służą do ochrony dysz natryskowych przed ich zatykaniem przez duże cząsteczki w zawiesinie.

Dodatkowo chronią pompy recyrkulacyjne przed uszkodzeniem.