Instalacje odsiarczania spalin

Specjalizacją firmy RPT Polska jest produkcja elementów z tworzyw sztucznych mających zastosowanie w instalacjach odsiarczania spalin (IOS) i nie tylko. Instalacje ograniczające emisję tlenków siarki w energetyce są obecnie ważnym zagadnieniem podczas budowy i modernizacji systemów odsiarczania spalin.

Produkty dla IOS

Eliminatory mgły

Skraplacze stosowane w instalacjach odsiarczania spalin

Systemy zraszania

Systemy zraszania w absorberze instalacji odsiarczania spalin.

Kosze sitowe

Rozwiązanie pozwalające uniknąć wysokich kosztów przeglądów i konserwacji.

Eliminatory mgły (Skraplacze)

Elektrownie oraz elektrociepłownie znacznie wpływają na stan gleby, wody oraz powietrza. Oddziaływają na wszystkie organizmy żywe: rośliny, zwierzęta i samego człowieka. Projektując oraz później eksploatując obiekty tego typu ogromnie istotna jest sprawa ochrony naszego środowiska naturalnego. Należy zminimalizować niekorzystne ich działanie, dlatego trwają poszukiwania nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska i najlepiej, również tanich, energetycznych technologii.

Konieczność ograniczenia emisji dwutlenku siarki (SO2) powoduje wzrost zainteresowania nowoczesnymi instalacjami odsiarczania spalin.

Tworzywa sztuczne odgrywają tu bardzo istotną rolę.

Eliminatory mgły usuwają porywane przez spaliny ciecze płuczące tak, aby ograniczyć zanieczyszczenie urządzeń znajdujących się dalej.
Mgła ze strefy rozpylania absorbera jest skraplana przez dwu etapowy eliminator mgły. Eliminator wstępny, który znajduje się najbliżej głowic systemu zraszania, wychwytuje większe cząstki, podczas gdy eliminator dokładny wychwytuje drobniejsze cząstki. Same skraplacze również wymagają mycia, aby zapobiec gromadzeniu się cząstek stałych, które powstają w wyniku parowania i osadów zawiesiny na płytkach skraplacza.

W skład systemu wchodzi zestaw dysz myjących zaprojektowany indywidualnie do potrzeb i specyfiki każdej instalacji.

Wysoka wydajność eliminatora mgły jest bardzo ważna dla zapewnienia skutecznego odsiarczania spalin. Im mniej płynnych cząsteczek, które przechodzą przez instalacje eliminatora tym sprawniejszy jest cały system.

Do budowy naszych systemów wykorzystujemy PPH, PPTV, PPs, PSU.

DSC 0617
1701332104475

Systemy zraszania

Systemy zraszania w IOS to kluczowy element w procesie redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. Te zaawansowane technologie pozwalają na skuteczne usuwanie dwutlenku siarki z gazów spalinowych, co ma istotny wpływ na ochronę środowiska. Systemy zraszania wykorzystują specjalne substancje chemiczne lub wodę do neutralizacji szkodliwych związków siarki, poprzez reakcję chemiczną. Dzięki precyzyjnemu procesowi aplikacji, umożliwiają skuteczną redukcję emisji szkodliwych substancji, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza oraz ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

Oprócz redukcji dwutlenku siarki (SO2), systemy zraszania w instalacjach odsiarczania spalin w elektrowniach mogą być również skuteczne w ograniczaniu emisji innych szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu (NOx) czy pyły. Wytwarzając bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania, te systemy przyczyniają się do spełniania restrykcyjnych norm i regulacji dotyczących jakości powietrza, co stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonej działalności przemysłowej. Dodatkowo, technologie zraszania są projektowane w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie zasobów wody i substancji chemicznych, co wspiera efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi. Dzięki ciągłemu rozwojowi i innowacyjności, systemy zraszania stanowią kluczowy filar w dążeniu do czystszej i bardziej ekologicznej produkcji energii w elektrowniach.

Kosze sitowe

Największymi źródłami SO2 są instalacje spalania węgla kamiennego i brunatnego. Kraje Unii Europejskiej, są zobowiązane do ograniczania emisji SO2, przede wszystkim z dużych źródeł spalania paliw.

Kosze sitowe służą do ochrony dysz natryskowych przed ich zatykaniem przez duże cząsteczki w zawiesinie. Dzięki nim można zminimalizować ryzyko zatykania dysz natryskowych, co może prowadzić do zakłóceń w procesie pracy absorbera i zmniejszenia efektywności odsiarczania spalin.
Ponadto, kosze sitowe mogą również pełnić funkcję ochronną w stosunku do pomp recyrkulacyjnych. Ich rola polega na zatrzymywaniu większych zanieczyszczeń stałych, które mogą doprowadzić do uszkodzenia lub zakłócenia pracy pomp. Kosze sitowe jako elementy filtracyjne przed pompami recyrkulacyjnymi pomagają w utrzymaniu sprawności tych urządzeń, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania całego systemu odsiarczania spalin.
W ten sposób, kosze sitowe w instalacjach odsiarczania spalin w absorberach pełnią nie tylko funkcję zwiększenia wydajności procesu oczyszczania, lecz także działają jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, zatkanymi dyszami natryskowymi i zakłóceniami pracy pomp recyrkulacyjnych. Z tego powodu utrzymanie czystości i regularne czyszczenie koszy sitowych jest kluczowe dla efektywności całego procesu oczyszczania spalin.

Slajd34
error:
Scroll to Top